Elnöki köszöntő

 

Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a lényege és mozgatórugója a hungarikum mozgalomnak. Az átfogó értékmentő munkának mára a közösségformáló és -összetartó, identitáserősítő hatása is megmutatkozott.

 

A Magyar Országgyűlés 2012. április 2-án alkotta meg a 2012. évi XXX. törvényt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, amely megteremtette a nagyszabású munka törvényi kereteit.

Az alulról építkező rendszerben a háromlépcsős nemzeti értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, a középső szintet a kiemelkedő nemzeti értékek, míg az alapot a helyi értéktárak nemzeti értékei képviselik. Ezek tartják nyilván a szűkebb közösség, egy település, tájegység, megye számára fontos értékeket.

Vannak tehát nemzeti értékeink, kiemelkedő nemzeti értékeink, és hungarikumaink. Ez utóbbi olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást, amely jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli. Ezeknek az értékeknek a jelentősége azért is felbecsülhetetlen, mert erősítik nemzeti öntudatunkat, a magyarság egyetemes összetartozását, eközben társadalmi-gazdasági átalakulást generálnak és erősítik hazánk pozitív megítélését.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, turizmus és vendéglátás, természeti környezet és épített környezet.

Ezen honlap a Bács-Kiskun megyei kötődésű nemzeti értékeket mutatja be. Szerepelnek rajta a megyében fellelhető, illetve a megyéhez köthető hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, valamint a megyében lévő települési értéktárakba felvett értékek. Elénk tárja azt a hihetetlen gazdagságot és sokszínűséget, amely körülvesz bennünket itt, a Duna-Tisza közén. Vannak közöttük nagyszerű hagyományok, amelyek összekötnek őseinkkel, építészeti remekművek, amelyek nemzedékek óta szerves részei lakókörnyezetünknek, életművek, amelyeknek példája, üzenete ma is hat ránk, találmányok, amelyek a múltban gyökerezve hatnak jövőnkre… Mindezek megszokott részei mindennapjainknak, létüket sokszor természetesnek, magától értetődőnek vesszük. Pedig érdemes újra és újra, gyermeki örömmel rájuk csodálkozni! Ezen honlap erre szeretné felhívni a figyelmet. Segítséget nyújtva és további lendületet adva további értékek felismeréséhez és oltalmához.

Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

A bizottságról

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége

Bács-Kiskun megyében 2019. december 11. napjáig 54 olyan megyei település van, ahol a javaslatban szereplő megyei értékek fellelhetők (de egyes javaslatok több települést is érintenek – pl. Balotaszállási-kelebiai dámpopuláció, gemenci gímszarvas, Alföldi Kéktúra Bács-Kiskun megyei szakasza).

2019. december 11-ig a Bizottság összesen 250 értéket vett fel a megyei értéktárba.

A célunk az, hogy minél több települési önkormányzat fedezze fel a települési, megyei értéktárban rejlő lehetőségeket.

A megyei önkormányzat 10 szakmai szervezettel, intézménnyel kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy ezek a szervezetek szakvéleményükkel segítsék a megyei értéktár bizottság munkáját.

A bizottságról

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjai

Elnök: Szántó István
Alelnök: dr. Balogh László
Lenkei Róbert
Vörösmarty Attila
Alter Róbert
Hornyák Józsefné

Javaslattételi Űrlap

Javaslattételi Ürlap letöltéseKapcsolat

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: +36 76 513 - 813

e-mail: banko.agnes@bacskiskun.humegyei kötődésű
hungarikumok
kiemelt nemzeti értékek

Linkek

 

A Hegede Kertészet Helvécián, Kecskeméttől 10 km-re található Bács-Kiskun megyében. A HEGEDE KERTÉSZET KFT. működteti, mely családi vállalkozás, jól ismert a hazai és az európai díszfaiskola árudák, kertépítő cégek körében.

Az első önálló évek szerteágazó tapasztalatai a kertészeti termelésben egyértelműen az évelő dísznövény-termesztés felé orientálták, ezáltal megalapították az első évelő dísznövény kertészetet Magyarországon. Eleinte 5-6 ezer db, mintegy 15-20 fajta cserepes növényt termeltek évente, 1-2 fő alkalmazottal.

A Kertészetben 10 hektáron termesztenek konténeres évelő dísznövényeket és néhány törpecserjét. Állandóan bővülő fajtakínálattal, a megszokott minőséggel és visszafogott árakkal várják leendő és régi partnereik látogatását. Vásárló célközönségük árudák, barkácsáruházak, kertépítő cégek.

Az 1990-es évektől kezdve az egyre szaporodó magántulajdonú, és a nagyobb hazai Kertészeti Centrumok mind vásárlóikká váltak, aminek következtében növelni tudták a kertészeti termelést, a fajtaválasztékot, a minőséget, korszerű gépekkel és szállítási kapacitással rendelkező üzemet hoztak létre.

2008-ra elérték az évi 2 millió db-ot, a választék pedig 1200 fajtából áll, ami magába foglalja az alacsony sziklakerti, évelő ágyások dísznövényeit, díszfüveket, vízi növényeket, ritka cserje fajtákat, fűszernövényeket.
A kertészet kora tavasztól késő őszig 45 fő állandó alkalmazottnak ad munkát jelenleg, az alkalmazottak száma minden évben bővül, legnagyobb részt helvéciai lakosokkal.

A Sapard program keretén belül 2004-ben sikerült megépíteni egy 1350 m aszfalt burkolatú utat az 54. sz. fő úttól a kertészetig, amely 25% saját erőből és 75% Európai Uniós támogatásból állt. Ez a kertészet megközelítését jelentősen könnyebbé tette, ugyancsak megkönnyítette a közeli tanyákon élő lakosság, és a vállalkozások életét.

A környező országok kiállításokon és szájhagyomány útján megismerték a termékeiket, és azóta állandóan bővül a vevőkörük, legtöbbet Romániába, Szlovéniába, Szlovákiába, Horvátországba, Szerbiába, Ausztriába, Svédországba, Oroszországba exportálnak.

Hegede Istvánt díszpolgári címmel tüntette ki Helvécia Község Önkormányzata 2011-ben, Hegedéné Szebellédi Zsuzsanna pedig a Helvéciáért kitüntető díjat vehette át 2012-ben. 2011-ben a kertészetet a kiemelkedő munkájuk elismeréseként „Bács-Kiskun megye környezetvédelméért és mezőgazdaságáért díj” kitüntetésben részesítette a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés.

Helvéciai Hegede Kertészet

A nemzeti érték fellelhetőségének helye
6034 Helvécia, Alsótelepi dűlő 5.
Kategória
agrár- és élelmiszergazdaság
Értéktár
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Web
Források
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

A Kertészet büszke arra, hogy Helvécia és Kecskemét közterületeit egyre több itt termelt, magas díszítő értékű, az adott klímát jól tűrő évelő teszi vonzóvá, egész évben mutatós virágokkal teszik szebbé a környezetet. Kecskeméten nemcsak a főtéren, de pl. a Wojtyla Barátság Központ épülete előtt is, és egyre több utcán, körforgalmak parkosításaként a Hegede kertészet virágai díszlenek.

Tevékenységüket folyamatosan figyelemmel kíséri a kertészeti szakma, így évente rendszeres látogatást tesznek a kertészeti, agrár jellegű egyetemek, főiskolák vagy szakközépiskolák Magyarországról, de a környező országokból is. Külföldről rendszeres látogatóik az Erdélyi Sapientia Tudományegyetem hallgatói. Nem ritka a Kertbarát Körök látogatása sem.

A megyei értéktárba való felvételét megalapozza az évelő dísznövények széles skáláját bemutató jelentős kertészeti tevékenység, mely példaként, szakmai bemutató térként áll a kertészeti, agrárjellegű egyetemek, főiskolák, szakközépiskolák rendelkezésére. A magas szintű szakmai hozzáértéssel végzett évelő dísznövény termesztés, egyre bővülő fajtaválasztékával, továbbá külső megjelenésével és rendezettségével is, Bács-Kiskun megye hírnevét öregbíti hazánkban és a szomszédos országokban.

 

Kapcsolódó értékek

Kecskemét
agrár- és élelmiszergazdaság
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Lajosmizse
agrár- és élelmiszergazdaság
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kecskemét
agrár- és élelmiszergazdaság
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Izsák
agrár- és élelmiszergazdaság
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kecel
agrár- és élelmiszergazdaság
Bács-Kiskun Megyei Értéktár