Elnöki köszöntő

 

Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a lényege és mozgatórugója a hungarikum mozgalomnak. Az átfogó értékmentő munkának mára a közösségformáló és -összetartó, identitáserősítő hatása is megmutatkozott.

 

A Magyar Országgyűlés 2012. április 2-án alkotta meg a 2012. évi XXX. törvényt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, amely megteremtette a nagyszabású munka törvényi kereteit.

Az alulról építkező rendszerben a háromlépcsős nemzeti értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, a középső szintet a kiemelkedő nemzeti értékek, míg az alapot a helyi értéktárak nemzeti értékei képviselik. Ezek tartják nyilván a szűkebb közösség, egy település, tájegység, megye számára fontos értékeket.

Vannak tehát nemzeti értékeink, kiemelkedő nemzeti értékeink, és hungarikumaink. Ez utóbbi olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást, amely jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli. Ezeknek az értékeknek a jelentősége azért is felbecsülhetetlen, mert erősítik nemzeti öntudatunkat, a magyarság egyetemes összetartozását, eközben társadalmi-gazdasági átalakulást generálnak és erősítik hazánk pozitív megítélését.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, turizmus és vendéglátás, természeti környezet és épített környezet.

Ezen honlap a Bács-Kiskun megyei kötődésű nemzeti értékeket mutatja be. Szerepelnek rajta a megyében fellelhető, illetve a megyéhez köthető hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, valamint a megyében lévő települési értéktárakba felvett értékek. Elénk tárja azt a hihetetlen gazdagságot és sokszínűséget, amely körülvesz bennünket itt, a Duna-Tisza közén. Vannak közöttük nagyszerű hagyományok, amelyek összekötnek őseinkkel, építészeti remekművek, amelyek nemzedékek óta szerves részei lakókörnyezetünknek, életművek, amelyeknek példája, üzenete ma is hat ránk, találmányok, amelyek a múltban gyökerezve hatnak jövőnkre… Mindezek megszokott részei mindennapjainknak, létüket sokszor természetesnek, magától értetődőnek vesszük. Pedig érdemes újra és újra, gyermeki örömmel rájuk csodálkozni! Ezen honlap erre szeretné felhívni a figyelmet. Segítséget nyújtva és további lendületet adva további értékek felismeréséhez és oltalmához.

Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

A bizottságról

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége

Bács-Kiskun megyében 2019. december 11. napjáig 54 olyan megyei település van, ahol a javaslatban szereplő megyei értékek fellelhetők (de egyes javaslatok több települést is érintenek – pl. Balotaszállási-kelebiai dámpopuláció, gemenci gímszarvas, Alföldi Kéktúra Bács-Kiskun megyei szakasza).

2019. december 11-ig a Bizottság összesen 250 értéket vett fel a megyei értéktárba.

A célunk az, hogy minél több települési önkormányzat fedezze fel a települési, megyei értéktárban rejlő lehetőségeket.

A megyei önkormányzat 10 szakmai szervezettel, intézménnyel kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy ezek a szervezetek szakvéleményükkel segítsék a megyei értéktár bizottság munkáját.

A bizottságról

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjai

Elnök: Szántó István
Alelnök: dr. Balogh László
Lenkei Róbert
Vörösmarty Attila
Alter Róbert
Hornyák Józsefné

Javaslattételi Űrlap

Javaslattételi Ürlap letöltéseKapcsolat

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: +36 76 513 - 813

e-mail: banko.agnes@bacskiskun.humegyei kötődésű
hungarikumok
kiemelt nemzeti értékek

Linkek

 

A Bak-ér az ős Duna ág egyik mellékfolyója, mely az évszázadok során hordalékával feltöltötte a Felső-Kiskunság jelentős területeit, amely ma Kiskunsági Nemzeti Park része. A feltöltés következtében a folyó egyre keskenyebb mederben helyezkedett el, míg a két partjára települő Kunszentmiklós a szérűskertek, majd lakások építésével ezt tovább szorította.

A török idők után a vízhozama jelentősen csökkent, míg az 1930-33-ban megépített Átok-csatorna (DVCS) minimálisra csökkentette az átfolyást. Súlyos környezeti katasztrófát eredményezett a Bak-ér belvárosi szakaszának lefedése és betoncsőbe terelése, hiszen ezzel megszüntette a hajszálcsövességre és a vízpárolgásra alapuló egyensúlyt. A Bak-ér környéki házak pincéiben megemelkedett a vízszint és megváltozott a belváros mikroklímája.

Bak-ér

A nemzeti érték fellelhetőségének helye
Kunszentmiklós
Kategória
természeti környezet
Értéktár
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Web
-
Források
http://www.kunszentmiklos.hu
Illyés Bálint: Kedves kis hazánk /Szegedi Nyomda/
Rudinszki István: Bakér-parti fűzfák (nótáskönyv) /1998/
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

A Bak-ér mint a Dunai árterület egyik élő vízfolyása az 1970-es kunszentmiklósi szennyvíztisztító-telep építése miatt felduzzasztott XXX-as csatorna magas vízszintje következtében lefolyástalanná vált. Ennek a nagymértékű autotrofizáció lett a következménye, s a benne élő csík és menyhalak pusztulását eredményezte. A Ba-kér élővilága gyakorlatilag elpusztult. A következő évtizedben lefedett Bakér tovább rontotta ezt az ökológiai állapotot. A mederkotrás elmaradása két évtizeden keresztül, illetve a Bak-ér átfolyásának meggátolása a folyócska ideiglenes halálához vezetett.

Az elmúlt tíz évben a mederkotrások és a betáplálás biztosítása következtében a Bak-ér újra élővé vált. Részleges kibontása bár óriási költséget jelent, mégis elodázhatatlan. A Bak-ér az eredeti Kunszentmiklós látványának szerves része, öröksége és értéke.

 

Kapcsolódó értékek

Madaras
természeti környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Dunapataj
természeti környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kecskemét
természeti környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Soltvadkert
természeti környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kiskunmajsa
természeti környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár