Elnöki köszöntő

 

Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a lényege és mozgatórugója a hungarikum mozgalomnak. Az átfogó értékmentő munkának mára a közösségformáló és -összetartó, identitáserősítő hatása is megmutatkozott.

 

A Magyar Országgyűlés 2012. április 2-án alkotta meg a 2012. évi XXX. törvényt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, amely megteremtette a nagyszabású munka törvényi kereteit.

Az alulról építkező rendszerben a háromlépcsős nemzeti értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, a középső szintet a kiemelkedő nemzeti értékek, míg az alapot a helyi értéktárak nemzeti értékei képviselik. Ezek tartják nyilván a szűkebb közösség, egy település, tájegység, megye számára fontos értékeket.

Vannak tehát nemzeti értékeink, kiemelkedő nemzeti értékeink, és hungarikumaink. Ez utóbbi olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást, amely jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli. Ezeknek az értékeknek a jelentősége azért is felbecsülhetetlen, mert erősítik nemzeti öntudatunkat, a magyarság egyetemes összetartozását, eközben társadalmi-gazdasági átalakulást generálnak és erősítik hazánk pozitív megítélését.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, turizmus és vendéglátás, természeti környezet és épített környezet.

Ezen honlap a Bács-Kiskun megyei kötődésű nemzeti értékeket mutatja be. Szerepelnek rajta a megyében fellelhető, illetve a megyéhez köthető hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, valamint a megyében lévő települési értéktárakba felvett értékek. Elénk tárja azt a hihetetlen gazdagságot és sokszínűséget, amely körülvesz bennünket itt, a Duna-Tisza közén. Vannak közöttük nagyszerű hagyományok, amelyek összekötnek őseinkkel, építészeti remekművek, amelyek nemzedékek óta szerves részei lakókörnyezetünknek, életművek, amelyeknek példája, üzenete ma is hat ránk, találmányok, amelyek a múltban gyökerezve hatnak jövőnkre… Mindezek megszokott részei mindennapjainknak, létüket sokszor természetesnek, magától értetődőnek vesszük. Pedig érdemes újra és újra, gyermeki örömmel rájuk csodálkozni! Ezen honlap erre szeretné felhívni a figyelmet. Segítséget nyújtva és további lendületet adva további értékek felismeréséhez és oltalmához.

Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

A bizottságról

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége

Bács-Kiskun megyében 2019. december 11. napjáig 54 olyan megyei település van, ahol a javaslatban szereplő megyei értékek fellelhetők (de egyes javaslatok több települést is érintenek – pl. Balotaszállási-kelebiai dámpopuláció, gemenci gímszarvas, Alföldi Kéktúra Bács-Kiskun megyei szakasza).

2019. december 11-ig a Bizottság összesen 250 értéket vett fel a megyei értéktárba.

A célunk az, hogy minél több települési önkormányzat fedezze fel a települési, megyei értéktárban rejlő lehetőségeket.

A megyei önkormányzat 10 szakmai szervezettel, intézménnyel kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy ezek a szervezetek szakvéleményükkel segítsék a megyei értéktár bizottság munkáját.

A bizottságról

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjai

Elnök: Szántó István
Alelnök: dr. Balogh László
Lenkei Róbert
Vörösmarty Attila
Alter Róbert
Hornyák Józsefné

Javaslattételi Űrlap

Javaslattételi Ürlap letöltéseKapcsolat

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: +36 76 513 - 813

e-mail: banko.agnes@bacskiskun.humegyei kötődésű
hungarikumok
kiemelt nemzeti értékek

Linkek

 
A bajai városháza a főtér (Szentháromság tér) egyik jellegzetes épülete. A manzárd tetős torony nélküli épület homlokzatán a turulmadárral Baja összetéveszthetetlen épülete. A város évszázados múltjának kifejezője. A neoreneszánsz (historizáló) külső egy 270 éves épületet takar, mely a város egyik legrégebbi épülete. Mindig is Baja egyik fontos középülete volt.

Története:
1744-ben kezdte építeni gr. Patachich Gábor kalocsai érsek. A kastélyt 1750 után gr. Grassalkovich Antal fejezte be, ezért is nevezik Grassalkovich-kastélynak. A Grassalkovich-címeres kandalló jelenleg a Türr István Múzeumban van. Az 1840-es nagy bajai tűzvészben a kastély fazsindely tetőzete leégett. A Bajai uradalommal együtt ezt az épületet is 1862-ben vásárolta meg a város utolsó földesurától, Zichy-Ferraris Bódogtól. A városi hivatalok 1863 tavaszán költöztek az épületbe.

1896-ban a közgyűlés a milleneum emlékére elhatározta, hogy átépíti, korszerűsíti a városházát. 1897 és 1898 között a barokk kastély-épületet neoreneszánsz stílusúvá alakították. A tervező Jeney Mihály városi mérnök, a kivitelező Hunyady Antal építőmester volt. Ennek emlékét márvány tábla őrzi az előcsarnokban.

Bajai Városháza

A nemzeti érték fellelhetőségének helye
Baja, Szentháromság tér 1. (hrsz.: 1.)
Kategória
épített környezet
Értéktár
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Web
-
Források
- Mindszenthy Antal: Fordulás az alföldön, Tudományos Gyűjtemény 1831. IX. kötet. 29–30.
- Fábián Borbála: 150 éves a bajai városháza, In: Bajai Honpolgár, 2013. szeptember
- Bánáti Tibor: A városháza, In: Mesélő házak Baja, Baja, 2001. 9-11.
- Magyarász Ferenc: Baja. In: Bács-Bodrog vármegye I. kötet, szerk. Borovszky Samu. Bp., 301.
- Magyarország műemlékjegyzéke, Bács-Kiskun megye, Budapest, 2006. 24.
- Baja régi egyházi és világi épületei, In: dr. Rapcsányi Jakab: Baja, Budapest, 1934. 450.
- Kőhegyi Mihály: ki építette a bajai városházát? Baja, 2001, Baja, é. n. 16.
- Nagy András emlékezete, Baja, 2001. 54-55.
- Major Máté: Egy gyerekkor és egy kisváros emléke. Bp., 1973. 17.
- Baja ... a mi városunk, Baja, 2007. 36-37.
- P. Szojka Emese: Történelmi visszatekintés, In: Baja 300 éves város, Baja, 1996. 9.
- P. Szojka Emese: Történelmi visszatekintés, In: Baja 2000, Baja, é. n. 9.
- Bajai séta, H. n. é. n. 5.
- Baja látnivalók, szerk.: Éri István, Bp. 1996. 1-4.
- Dobai Tamás: Baja és környéke, Bp. 1977. 23-24. honlap: http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rosh%C3%A1za_(Baja)
http://baja.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=159&Itemid=292
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A bajai városháza a város múltját és jövőjét kifejező épület. Mással nem összekeverhető különleges épület, mely a bajaiak identitás tudatának, és építészeti örökségének is része. A közösségi élet feltételeinek megteremtését szolgálja. Baja szimbolikus épülete. A bajai polgárok büszkesége.
 

Kapcsolódó értékek

Helvécia
épített környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Tiszaalpár
épített környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Dunapataj
Épített környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Helvécia
épített környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Dunapataj
Épített környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár