Elnöki köszöntő

 

Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a lényege és mozgatórugója a hungarikum mozgalomnak. Az átfogó értékmentő munkának mára a közösségformáló és -összetartó, identitáserősítő hatása is megmutatkozott.

 

A Magyar Országgyűlés 2012. április 2-án alkotta meg a 2012. évi XXX. törvényt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, amely megteremtette a nagyszabású munka törvényi kereteit.

Az alulról építkező rendszerben a háromlépcsős nemzeti értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, a középső szintet a kiemelkedő nemzeti értékek, míg az alapot a helyi értéktárak nemzeti értékei képviselik. Ezek tartják nyilván a szűkebb közösség, egy település, tájegység, megye számára fontos értékeket.

Vannak tehát nemzeti értékeink, kiemelkedő nemzeti értékeink, és hungarikumaink. Ez utóbbi olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást, amely jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli. Ezeknek az értékeknek a jelentősége azért is felbecsülhetetlen, mert erősítik nemzeti öntudatunkat, a magyarság egyetemes összetartozását, eközben társadalmi-gazdasági átalakulást generálnak és erősítik hazánk pozitív megítélését.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, turizmus és vendéglátás, természeti környezet és épített környezet.

Ezen honlap a Bács-Kiskun megyei kötődésű nemzeti értékeket mutatja be. Szerepelnek rajta a megyében fellelhető, illetve a megyéhez köthető hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, valamint a megyében lévő települési értéktárakba felvett értékek. Elénk tárja azt a hihetetlen gazdagságot és sokszínűséget, amely körülvesz bennünket itt, a Duna-Tisza közén. Vannak közöttük nagyszerű hagyományok, amelyek összekötnek őseinkkel, építészeti remekművek, amelyek nemzedékek óta szerves részei lakókörnyezetünknek, életművek, amelyeknek példája, üzenete ma is hat ránk, találmányok, amelyek a múltban gyökerezve hatnak jövőnkre… Mindezek megszokott részei mindennapjainknak, létüket sokszor természetesnek, magától értetődőnek vesszük. Pedig érdemes újra és újra, gyermeki örömmel rájuk csodálkozni! Ezen honlap erre szeretné felhívni a figyelmet. Segítséget nyújtva és további lendületet adva további értékek felismeréséhez és oltalmához.

Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

A bizottságról

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége

Bács-Kiskun megyében 2019. december 11. napjáig 54 olyan megyei település van, ahol a javaslatban szereplő megyei értékek fellelhetők (de egyes javaslatok több települést is érintenek – pl. Balotaszállási-kelebiai dámpopuláció, gemenci gímszarvas, Alföldi Kéktúra Bács-Kiskun megyei szakasza).

2019. december 11-ig a Bizottság összesen 250 értéket vett fel a megyei értéktárba.

A célunk az, hogy minél több települési önkormányzat fedezze fel a települési, megyei értéktárban rejlő lehetőségeket.

A megyei önkormányzat 10 szakmai szervezettel, intézménnyel kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy ezek a szervezetek szakvéleményükkel segítsék a megyei értéktár bizottság munkáját.

A bizottságról

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjai

Elnök: Szántó István
Alelnök: dr. Balogh László
Lenkei Róbert
Vörösmarty Attila
Alter Róbert
Hornyák Józsefné

Javaslattételi Űrlap

Javaslattételi Ürlap letöltéseKapcsolat

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: +36 76 513 - 813

e-mail: banko.agnes@bacskiskun.humegyei kötődésű
hungarikumok
kiemelt nemzeti értékek

Linkek

 

A barokk kastélyt a XVIII. század végén a műveltetés miatt „építtette” a Szerbith család. Az épület szabadon álló téglalap alaprajzú, földszintes, mindkét végén kontyolt nyeregtetős. A rövidebb homlokzatok 3 tengelyesek. Délkeleti, udvari homlokzatán falazott pilléres tornác húzódik. Északnyugati, kerti homlokzata előtt haránt irányú nyeregtetővel fedett, négypilléres, timpanonos portikusz található. A járószintre néhány lépcső vezet, a lépcsők mellett kővázák sorakoznak. Mindkét oldalon van lejárat a pincébe. Az épületet hajdan kis arborétum övezte. Jelenlegi tulajdonosa előtt Faddy József ország- gyűlési képviselő parkosította az előkertet.

Ami pedig a belső tereket illeti: kéttraktusos elrendezésű, jellemzően síkmennyezetes helyiségek épültek. A konyha dongaboltozatos, a kúria egyik sarkában csehsüveg boltozatos helyiséget alakítottak ki. Az ablakok mindenhol téglalap alakúak és osztottak. Az évtizedek során elég megviselt állapotba került a kastély. Telkéből sokat elvettek az óvodának, a szomszédoknak. A rendszerváltás után többször tulajdonost cserélt, de gondos gazdája évtizedekig nem volt. Mígnem beleszeretett az épületbe a Svédországból Tassra költöző Kiss Krisztina, akinek gyermekkori álma volt, hogy ilyen helyen élhessen. Mindent az eredeti állapotoknak megfelelően újíttatott fel 2011 és 2013 között.

A műemléki védettség alatt álló épület a régmúlt hangulatát idézi. A ház komótos, nagy tereit kandallók, visszafogott színek, ízléses bútorok, egyedi berendezési tárgyak teszik otthonossá. A konyha vajszínű bútorzata hozzásimul a fehérre meszelt falakhoz. Az eredeti konyhakő lapjait egyenként szedték fel és helyezték vissza. A nappali intarziás parkettáját három szoba faburkolatából sikerült összerakni.

Szerbith kastély

A nemzeti érték fellelhetőségének helye
Tass, Dózsa Gy.u.18.
Kategória
kulturális örökség
Értéktár
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Web
-
Források
http://muemlekem.hu/muemlek?id=2358
http://www.baon.hu/bacs-kiskun/kultura/pusztulas-helyett-orangyalt-kaptak-a-kuriak-505168
Tassi Képeskönyv 2001., kiadta: Tass Község Polgármesteri Hivatala (ISBN 963 00 6796 X)
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

A kastély leírása alapján, illetve legszigorúbb műemlékvédelmi előírásoknak megfelelő felújítás miatt.

 

Kapcsolódó értékek

Izsák
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Mélykút
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Tass
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kiskőrös
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Tiszaalpár
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár