Elnöki köszöntő

 

Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a lényege és mozgatórugója a hungarikum mozgalomnak. Az átfogó értékmentő munkának mára a közösségformáló és -összetartó, identitáserősítő hatása is megmutatkozott.

 

A Magyar Országgyűlés 2012. április 2-án alkotta meg a 2012. évi XXX. törvényt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, amely megteremtette a nagyszabású munka törvényi kereteit.

Az alulról építkező rendszerben a háromlépcsős nemzeti értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, a középső szintet a kiemelkedő nemzeti értékek, míg az alapot a helyi értéktárak nemzeti értékei képviselik. Ezek tartják nyilván a szűkebb közösség, egy település, tájegység, megye számára fontos értékeket.

Vannak tehát nemzeti értékeink, kiemelkedő nemzeti értékeink, és hungarikumaink. Ez utóbbi olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást, amely jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli. Ezeknek az értékeknek a jelentősége azért is felbecsülhetetlen, mert erősítik nemzeti öntudatunkat, a magyarság egyetemes összetartozását, eközben társadalmi-gazdasági átalakulást generálnak és erősítik hazánk pozitív megítélését.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, turizmus és vendéglátás, természeti környezet és épített környezet.

Ezen honlap a Bács-Kiskun megyei kötődésű nemzeti értékeket mutatja be. Szerepelnek rajta a megyében fellelhető, illetve a megyéhez köthető hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, valamint a megyében lévő települési értéktárakba felvett értékek. Elénk tárja azt a hihetetlen gazdagságot és sokszínűséget, amely körülvesz bennünket itt, a Duna-Tisza közén. Vannak közöttük nagyszerű hagyományok, amelyek összekötnek őseinkkel, építészeti remekművek, amelyek nemzedékek óta szerves részei lakókörnyezetünknek, életművek, amelyeknek példája, üzenete ma is hat ránk, találmányok, amelyek a múltban gyökerezve hatnak jövőnkre… Mindezek megszokott részei mindennapjainknak, létüket sokszor természetesnek, magától értetődőnek vesszük. Pedig érdemes újra és újra, gyermeki örömmel rájuk csodálkozni! Ezen honlap erre szeretné felhívni a figyelmet. Segítséget nyújtva és további lendületet adva további értékek felismeréséhez és oltalmához.

Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

A bizottságról

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége

Bács-Kiskun megyében 2019. december 11. napjáig 54 olyan megyei település van, ahol a javaslatban szereplő megyei értékek fellelhetők (de egyes javaslatok több települést is érintenek – pl. Balotaszállási-kelebiai dámpopuláció, gemenci gímszarvas, Alföldi Kéktúra Bács-Kiskun megyei szakasza).

2019. december 11-ig a Bizottság összesen 250 értéket vett fel a megyei értéktárba.

A célunk az, hogy minél több települési önkormányzat fedezze fel a települési, megyei értéktárban rejlő lehetőségeket.

A megyei önkormányzat 10 szakmai szervezettel, intézménnyel kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy ezek a szervezetek szakvéleményükkel segítsék a megyei értéktár bizottság munkáját.

A bizottságról

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjai

Elnök: Szántó István
Alelnök: dr. Balogh László
Lenkei Róbert
Vörösmarty Attila
Alter Róbert
Hornyák Józsefné

Javaslattételi Űrlap

Javaslattételi Ürlap letöltéseKapcsolat

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: +36 76 513 - 813

e-mail: banko.agnes@bacskiskun.humegyei kötődésű
hungarikumok
kiemelt nemzeti értékek

Linkek

 

Az ötvös-restaurátor mester az 1980-as években betegsége miatt költözött Budapestről Mélykútra. A szülőházban kialakított kis műhelyben folytatta a restaurálást, ahol olyan művek helyreállítása történt, mint az Esterházy-kincseket képező szarvserleg, a fedeles köves serleg, az ékköves kupa, a vöröstói úrmutató, valamint a Ligeti Miklós által megformázott Csongor és Tünde szobra, ami a második világháború végén sérült meg. Nevét a nagyközönség akkor ismerte meg, amikor 1977-ben közreműködött a magyar koronázási jelvények azonosításában, majd Amerikából való hazahozatalukban.

A szülőházából kialakított emlékhely élményt nyújt mindazok számára, akik szeretnék megismerni a Kossuth-díjas ötvös-restaurátor munkásságát. Az 1885-1887-ben épült mélykúti épületben kaptak helyet Szvetnik Joachim hagyatéki tárgyai, gyermek- és fiatalkori munkái, valamint érintetlenül áll a restaurátorműhelye is. Minden az alkotót, az „ötvösművészt”, de legfőképp a kivételes embert idézi. A könyvtárban helyezték el a hagyaték legtöbb elemét. Itt található Szvetnik Joachim életét és munkásságát bemutató mintegy 2600 fénykép fotóalbumokba rendezve. A könyvtárban az eddig fellelt írásos dokumentációk (levelek, jegyzőkönyvek, személyes dokumentumok, újságcikkek, stb.), valamint a mester munkáját megörökítő magnó- és videofelvételek találhatók.

A Szvetnik-hagyatékhoz két sírhely is tartozik. A kálvária temetőben Szvetnik Joachim és édesanyja sírja, a pesti úti temetőben Szvetnik Joachim édesapja sírja, amelyek fokozott megóvást igényelnek. A mester hagyatéka és az emlékház szervesen összefügg, nem választható szét, de külön kell kezelni, mivel a hagyaték egy részét a könyvtár őrzi, illetve külön értéket képvisel.

Szvetnik Joachim hagyatékai

A nemzeti érték fellelhetőségének helye
Mélykút
Kategória
kulturális örökség
Értéktár
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Web
Források
Dr. Rauzs József: Szvetnik Joachim, Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány, 2008. Molnár György: A magyar Cellini/Szvetnik Joachim élettörténete, Bába Kiadó, Szeged, 2004.
Szilágyi András: Szvetnik Joachim; In: Ars Vecorativa Iparművészet – Az Iparművészeti Múzeum Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum évkönyve, Budapest, 1991.
www.szvetnikjoachim.com
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Ismereteink szerint az egyetlen olyan magyar múzeum, amely ötvösművésznek és személyes tárgyainak állít emléket.

 

Kapcsolódó értékek

Mélykút
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Szank
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kecskemét
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kiskunfélegyháza
Kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár