Elnöki köszöntő

 

Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a lényege és mozgatórugója a hungarikum mozgalomnak. Az átfogó értékmentő munkának mára a közösségformáló és -összetartó, identitáserősítő hatása is megmutatkozott.

 

A Magyar Országgyűlés 2012. április 2-án alkotta meg a 2012. évi XXX. törvényt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, amely megteremtette a nagyszabású munka törvényi kereteit.

Az alulról építkező rendszerben a háromlépcsős nemzeti értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, a középső szintet a kiemelkedő nemzeti értékek, míg az alapot a helyi értéktárak nemzeti értékei képviselik. Ezek tartják nyilván a szűkebb közösség, egy település, tájegység, megye számára fontos értékeket.

Vannak tehát nemzeti értékeink, kiemelkedő nemzeti értékeink, és hungarikumaink. Ez utóbbi olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást, amely jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli. Ezeknek az értékeknek a jelentősége azért is felbecsülhetetlen, mert erősítik nemzeti öntudatunkat, a magyarság egyetemes összetartozását, eközben társadalmi-gazdasági átalakulást generálnak és erősítik hazánk pozitív megítélését.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, turizmus és vendéglátás, természeti környezet és épített környezet.

Ezen honlap a Bács-Kiskun megyei kötődésű nemzeti értékeket mutatja be. Szerepelnek rajta a megyében fellelhető, illetve a megyéhez köthető hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, valamint a megyében lévő települési értéktárakba felvett értékek. Elénk tárja azt a hihetetlen gazdagságot és sokszínűséget, amely körülvesz bennünket itt, a Duna-Tisza közén. Vannak közöttük nagyszerű hagyományok, amelyek összekötnek őseinkkel, építészeti remekművek, amelyek nemzedékek óta szerves részei lakókörnyezetünknek, életművek, amelyeknek példája, üzenete ma is hat ránk, találmányok, amelyek a múltban gyökerezve hatnak jövőnkre… Mindezek megszokott részei mindennapjainknak, létüket sokszor természetesnek, magától értetődőnek vesszük. Pedig érdemes újra és újra, gyermeki örömmel rájuk csodálkozni! Ezen honlap erre szeretné felhívni a figyelmet. Segítséget nyújtva és további lendületet adva további értékek felismeréséhez és oltalmához.

Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

A bizottságról

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége

Bács-Kiskun megyében 2019. december 11. napjáig 54 olyan megyei település van, ahol a javaslatban szereplő megyei értékek fellelhetők (de egyes javaslatok több települést is érintenek – pl. Balotaszállási-kelebiai dámpopuláció, gemenci gímszarvas, Alföldi Kéktúra Bács-Kiskun megyei szakasza).

2019. december 11-ig a Bizottság összesen 250 értéket vett fel a megyei értéktárba.

A célunk az, hogy minél több települési önkormányzat fedezze fel a települési, megyei értéktárban rejlő lehetőségeket.

A megyei önkormányzat 10 szakmai szervezettel, intézménnyel kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy ezek a szervezetek szakvéleményükkel segítsék a megyei értéktár bizottság munkáját.

A bizottságról

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjai

Elnök: Szántó István
Alelnök: dr. Balogh László
Lenkei Róbert
Vörösmarty Attila
Alter Róbert
Hornyák Józsefné

Javaslattételi Űrlap

Javaslattételi Ürlap letöltéseKapcsolat

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: +36 76 513 - 813

e-mail: banko.agnes@bacskiskun.humegyei kötődésű
hungarikumok
kiemelt nemzeti értékek

Linkek

 

Holló László Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész 1887. március 6-án született Kiskunfélegyházán, forradalmi hagyományokat ápoló, művészi hajlamokat hordozó középosztálybeli értelmiségi családba. Édesapja idősebb Holló László a kiskunfélegyházi Főgimnázium igazgatója.

Iskoláit szülővárosában végezte. Rajztehetsége korán kitűnt, ez pályaválasztását is meghatározta. A szülőhelynek, az alföldi paraszti életnek meghatározó szerepe volt mindvégig művészetében. A félegyházi érettségi után 1904—1909 között a budapesti Mintarajziskolában folytatta tanulmányait, mesterei Székely Bertalan és Szinyei Merse Pál voltak. 1909-ben elnyerte a Kalmár Józsefné által alapított négy éves tanulmányi ösztöndíjat, így Münchenben tanult tovább Hollósy Simon mester iskolájában. 1911-től párizsi, spanyolországi és itáliai tanulmányutakat tett. 1914-ben hazatérve Debrecenben telepedett meg. Itt ismerkedett meg feleségével Hrabéczy Annával.

A 20-as évektől egyre jobban kibontakozik festészete. Ebben az időben elsősorban bibliai, mitológiai témák foglalkoztatták. Későbbi olajképein és grafikáin egyre inkább visszatért alaptémájához a paraszti élet drámájához. Művei középpontjában mindig az ember áll sorsával, jelenével, múltjával, pszichikumával. A második világháború, majd az azt követő évek visszavetették művészetét. 1956-ban elhunyt felesége. 1961-ben újra nősült második felesége Maksai Olga, akinek alakja a művész számos rajzán és festményén megjelenik. Az 1961-es év művészete szempontjából is fontos év ekkor nyílik életművéből kiállítás a Műcsarnokban, ebben az évben kapja meg a Kossuth-díjat. Félegyházán is ekkor nyílt kiállítása a Kiskun Múzeumban, amely után a művész a múzeumnak ajándékozott 24 képet. A hatvanas években készült képei színesebbek, változatosabbak, vidámabb témákat dolgoz fel bennük, amelyekből sugárzik az életöröm, a nyugalom tudata.

Élete során Európa több nagyvárosában többek között Brüsszelben, Varsóban, Drezdában, Párizsban nyílt kiállítása. Mindenhol nagy sikert aratott. Munkáját az állam és a szakma is elismerte, még életében számos kitüntetést, díjat kapott: Pl. Szinnyei-díj (1941), Munkácsy Mihály-díj (1956), Munkácsy plakett és díj (1960) Kossuth-díj (1961), Érdemes művész (1964), Debrecen város művészeti díja (1968) Kiváló művész (1971), Aranydiploma, Hatvan (1974), Kiskunfélegyháza díszpolgára (1974), Debrecen díszpolgára (1975).
1976. augusztus 14-én Debrecenben hunyt el és augusztus 18-án helyezték örök nyugalomra Kiskunfélegyházán.
A Kiskun Múzeum gyűjteményében 33 olajfestményt és 24 grafikát őriz, amely állandó kiállításban látható.

Holló László Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész munkássága

A nemzeti érték fellelhetőségének helye
Kiskun Múzeum 6100 Kiskunfélegyháza dr. Holló Lajos u. 9.
Kategória
kulturális örökség
Értéktár
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Web
-
Források
- Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerk. Kapus Béláné). Kiskunfélegyháza: Móra Ferenc Közművelődési Egyesület, 2007.
- „Festő, élsz eképpen”: 125 éve született Holló László Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész: 50 éves a kiskunfélegyházi Holló László Képzőművész Kör (szerk. Mészáros Márta). Kiskunfélegyháza: Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészeti Egyesület: Kiskun Múzeum, 2012.
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Holló László festészetében mindvégig meghatározó hely jutott a szülőföldnek, az alföldi tájnak és a táj lakosainak. Jól szimbolizálják ezt a Kiskun Múzeumban őrzött festmények és grafikák, amelyek felbecsülhetetlen értékei a városnak.

 

Kapcsolódó értékek

Bácsborsód
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kiskunfélegyháza
Kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Uszód
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Dunapataj
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Tiszaalpár
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár