Elnöki köszöntő

 

Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a lényege és mozgatórugója a hungarikum mozgalomnak. Az átfogó értékmentő munkának mára a közösségformáló és -összetartó, identitáserősítő hatása is megmutatkozott.

 

A Magyar Országgyűlés 2012. április 2-án alkotta meg a 2012. évi XXX. törvényt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, amely megteremtette a nagyszabású munka törvényi kereteit.

Az alulról építkező rendszerben a háromlépcsős nemzeti értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, a középső szintet a kiemelkedő nemzeti értékek, míg az alapot a helyi értéktárak nemzeti értékei képviselik. Ezek tartják nyilván a szűkebb közösség, egy település, tájegység, megye számára fontos értékeket.

Vannak tehát nemzeti értékeink, kiemelkedő nemzeti értékeink, és hungarikumaink. Ez utóbbi olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást, amely jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli. Ezeknek az értékeknek a jelentősége azért is felbecsülhetetlen, mert erősítik nemzeti öntudatunkat, a magyarság egyetemes összetartozását, eközben társadalmi-gazdasági átalakulást generálnak és erősítik hazánk pozitív megítélését.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, turizmus és vendéglátás, természeti környezet és épített környezet.

Ezen honlap a Bács-Kiskun megyei kötődésű nemzeti értékeket mutatja be. Szerepelnek rajta a megyében fellelhető, illetve a megyéhez köthető hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, valamint a megyében lévő települési értéktárakba felvett értékek. Elénk tárja azt a hihetetlen gazdagságot és sokszínűséget, amely körülvesz bennünket itt, a Duna-Tisza közén. Vannak közöttük nagyszerű hagyományok, amelyek összekötnek őseinkkel, építészeti remekművek, amelyek nemzedékek óta szerves részei lakókörnyezetünknek, életművek, amelyeknek példája, üzenete ma is hat ránk, találmányok, amelyek a múltban gyökerezve hatnak jövőnkre… Mindezek megszokott részei mindennapjainknak, létüket sokszor természetesnek, magától értetődőnek vesszük. Pedig érdemes újra és újra, gyermeki örömmel rájuk csodálkozni! Ezen honlap erre szeretné felhívni a figyelmet. Segítséget nyújtva és további lendületet adva további értékek felismeréséhez és oltalmához.

Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

A bizottságról

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége

Bács-Kiskun megyében 2019. december 11. napjáig 54 olyan megyei település van, ahol a javaslatban szereplő megyei értékek fellelhetők (de egyes javaslatok több települést is érintenek – pl. Balotaszállási-kelebiai dámpopuláció, gemenci gímszarvas, Alföldi Kéktúra Bács-Kiskun megyei szakasza).

2019. december 11-ig a Bizottság összesen 250 értéket vett fel a megyei értéktárba.

A célunk az, hogy minél több települési önkormányzat fedezze fel a települési, megyei értéktárban rejlő lehetőségeket.

A megyei önkormányzat 10 szakmai szervezettel, intézménnyel kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy ezek a szervezetek szakvéleményükkel segítsék a megyei értéktár bizottság munkáját.

A bizottságról

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjai

Elnök: Szántó István
Alelnök: dr. Balogh László
Lenkei Róbert
Vörösmarty Attila
Alter Róbert
Hornyák Józsefné

Javaslattételi Űrlap

Javaslattételi Ürlap letöltéseKapcsolat

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: +36 76 513 - 813

e-mail: banko.agnes@bacskiskun.humegyei kötődésű
hungarikumok
kiemelt nemzeti értékek

Linkek

 

Gergely Ramóna Edit, aki a Népművészet Ifjú Mestere, Népi Iparművész 25 éve (9 éves kora óta) végzi vesszőfonó tevékenységét.

Tudásának átadását fontosnak tartja, ezért kézműves táborok munkájában vesz részt, valamint az 2018 nyarától saját tábort is szervez (2018-ban, a 2 alkalommal is megszervezésre kerülő táborban 22 gyermek vett részt).

Közel 10 éve, hogy iskolai, óvodai, valamint felnőttek számára szervezett foglalkozásokon oktatja a kosárfonás technikáját.

Alkotó munkájában olyan egyedi értékeket őriz és fejleszt tovább, mint az erdélyi gyökerű „húzott” vesszőfonási technika (amelynek sajátossága, hogy nem fonva, hanem több szál együttes hajtásával alakítja a formát, méretet a vesszőből készült használati tárgyakon. Erdélyben ezzel a technikával készült a kosárfonás hajnalán – kb. 100 évvel ezelőtt – a gazdasági kosártól a kenyeresig minden vesszőből készült használati eszköz) valamint a „hímzett üveg”, amely az egész Kárpát-medencében kifejezetten csak Tiszaalpárra jellemző – többgenerációs – érték. Jellemzője, hogy a szövés mintakincsére, valamint technikájára hagyatkozva készül „nyúlvesszőből” a vesszővel bevont üveg.

Gergely Ramóna Edit népi kézműves, kosárfonó munkássága

A nemzeti érték fellelhetőségének helye
6066 Tiszaalpár, Móra Ferenc u. 4.
Kategória
kulturális örökség
Értéktár
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Web
Források
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Gergely Ramóna Edit két tájegység, erdélyi szülőfaluja (Siménfalva), valamint választott lakóhelye (Tiszaalpár) kosárfonó hagyományait ötvözi alkotó munkájában.

A Kárpát-medence kézművességében rejlő – határok nélküli – értékeit mutatja fel hagyomány- és értékmentő tevékenységében.

Családja mindkét ágának több generációra (több mint 100 évre, a dédszülőkre) visszanyúló mesterségét őrzi és viszi tovább, amely feltétlen megbecsülést érdemlő, ma már nagyon ritkán felbukkanó drágakő megcsillanásaként kezelendő jelenség.

Tehetséges, fiatal értékmentő kézművesként ízléses és egyedi formavilágú alkotásaival, mestersége iránti őszinte elkötelezettségével hírnevet hozott településének, megyéjének.

 

Kapcsolódó értékek

Uszód
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Szank
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kecel
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kiskunfélegyháza
Kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Mélykút
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár