Elnöki köszöntő

 

Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a lényege és mozgatórugója a hungarikum mozgalomnak. Az átfogó értékmentő munkának mára a közösségformáló és -összetartó, identitáserősítő hatása is megmutatkozott.

 

A Magyar Országgyűlés 2012. április 2-án alkotta meg a 2012. évi XXX. törvényt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, amely megteremtette a nagyszabású munka törvényi kereteit.

Az alulról építkező rendszerben a háromlépcsős nemzeti értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, a középső szintet a kiemelkedő nemzeti értékek, míg az alapot a helyi értéktárak nemzeti értékei képviselik. Ezek tartják nyilván a szűkebb közösség, egy település, tájegység, megye számára fontos értékeket.

Vannak tehát nemzeti értékeink, kiemelkedő nemzeti értékeink, és hungarikumaink. Ez utóbbi olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást, amely jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli. Ezeknek az értékeknek a jelentősége azért is felbecsülhetetlen, mert erősítik nemzeti öntudatunkat, a magyarság egyetemes összetartozását, eközben társadalmi-gazdasági átalakulást generálnak és erősítik hazánk pozitív megítélését.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, turizmus és vendéglátás, természeti környezet és épített környezet.

Ezen honlap a Bács-Kiskun megyei kötődésű nemzeti értékeket mutatja be. Szerepelnek rajta a megyében fellelhető, illetve a megyéhez köthető hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, valamint a megyében lévő települési értéktárakba felvett értékek. Elénk tárja azt a hihetetlen gazdagságot és sokszínűséget, amely körülvesz bennünket itt, a Duna-Tisza közén. Vannak közöttük nagyszerű hagyományok, amelyek összekötnek őseinkkel, építészeti remekművek, amelyek nemzedékek óta szerves részei lakókörnyezetünknek, életművek, amelyeknek példája, üzenete ma is hat ránk, találmányok, amelyek a múltban gyökerezve hatnak jövőnkre… Mindezek megszokott részei mindennapjainknak, létüket sokszor természetesnek, magától értetődőnek vesszük. Pedig érdemes újra és újra, gyermeki örömmel rájuk csodálkozni! Ezen honlap erre szeretné felhívni a figyelmet. Segítséget nyújtva és további lendületet adva további értékek felismeréséhez és oltalmához.

Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

A bizottságról

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége

Bács-Kiskun megyében 2019. december 11. napjáig 54 olyan megyei település van, ahol a javaslatban szereplő megyei értékek fellelhetők (de egyes javaslatok több települést is érintenek – pl. Balotaszállási-kelebiai dámpopuláció, gemenci gímszarvas, Alföldi Kéktúra Bács-Kiskun megyei szakasza).

2019. december 11-ig a Bizottság összesen 250 értéket vett fel a megyei értéktárba.

A célunk az, hogy minél több települési önkormányzat fedezze fel a települési, megyei értéktárban rejlő lehetőségeket.

A megyei önkormányzat 10 szakmai szervezettel, intézménnyel kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy ezek a szervezetek szakvéleményükkel segítsék a megyei értéktár bizottság munkáját.

A bizottságról

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjai

Elnök: Szántó István
Alelnök: dr. Balogh László
Lenkei Róbert
Vörösmarty Attila
Alter Róbert
Hornyák Józsefné

Javaslattételi Űrlap

Javaslattételi Ürlap letöltéseKapcsolat

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: +36 76 513 - 813

e-mail: banko.agnes@bacskiskun.humegyei kötődésű
hungarikumok
kiemelt nemzeti értékek

Linkek

 

Szilberhorn Gábor kiskőrösi születésű, 1980-ban, házasságkötése révén került Kecelre. Felesége, Dulinafka Erzsébet. Egy fiuk és egy lányuk van, mindketten felnőttek, családot alapítottak már.

Erzsébet és Gábor 18 éve, 1998-tól foglalkozik méhészettel. Ennek okán tavasztól őszig hosszú hónapokat töltenek a szabadban, mozgalmas-dolgos életet élnek. Talán ennek ellensúlyozására kezdtek bele – ahogyan ők mondják – a „vas” gyűjtésébe. Ez a foglalatosság lehetőséget teremt az elmélyedésre, elcsendesedésre, a kifinomult, gondos alkotó munkára.

A gyűjtés valamilyen formában mindig is jelen volt életükben. Erről tanúskodik házi könyvtáruk értékes lexikonokkal, enciklopédiákkal, s gazdag - csaknem száz kötetes - méhészeti szakirodalommal, illetve közel 100 darabot számláló vasalógyűjteményük.

Varrógépek iránti érdeklődésük 15 éve kezdődött. Érdekes, hogy gyűjteményük első darabjai nem is varrógépek, hanem varrógéplábak voltak. Aztán hozzájutottak egy teljes, gépfejes darabhoz. Ezt követően pedig már csak a gépeket, azok közül is a különlegesebbeket igyekeztek beszerezni.

A világ különböző pontjairól származó gyűjtemény ma már több száz darabot számlál. Kelettől nyugatig szinte minden európai országból található benne varrógép. A legtávolabbi egy 1864-ben készült SHAW & CLARK típusú, amerikai varrógép, amelyre nagyon jó állapotban találtak rá az interneten.

Gyűjteményük három részre osztható:
- ipari varrógépek,
- háztartási varrógépek,
- gyermek és játék varrógépek.

Gyűjteményük túlnyomó részét ez utóbbiak képezik. Beszerzéseik során elsődleges szempont a gyártó; próbálnak szakosodni, kiemelten keresik a Casige, illetve a F. W. Müller termékeket.

A gyarapításnál fontos szempont a magyar vonatkozás is. Kiemelt figyelmet fordítanak az Első Magyar Varrógép- és Kerékpárgyártó Rt., a Weiss Manfréd Acél- és Fémművek - a későbbi Csepel Vas- és Fémművek - termékeinek beszerzésére.

A Szilberhorn házaspár gyűjteményében olyan ritkaságok is megtalálhatóak, amelyekből viszonylag keveset gyártottak, és ma már csak néhány darab létezik belőlük valahol a nagyvilágban. Ezek mindegyike valami miatt egyedi: pl. egy sorozat része, míves a kidolgozása vagy érdekes a technológia, amit beleépítettek. Van például légpumpás változat, vagy rézből készült, ami gyakorlatilag már a gyártás pillanatában használhatatlan volt. A nagyobb, szekrény méretűek között van liftes, láncemelős, lábbal hajtós, a kicsik között felnőtteknek szánt, de sok a gyermekeknek készült darab is, amelyek játékok ugyan, de működő varrógépek is egyben. Azért gyártották őket, hogy a kislányok már 10-12 éves kortól tanuljanak varrni.

Gyűjteményük néhány különlegessége:
- Egy, az 1900-as évek elején Németországban készített, komoly játék, melyet egy díszes doboz rejt. Van benne mozgatható és öltöztethető baba, mellette szabásminták, kézikönyv és persze a pici, de használható varrógép. Aki ezt egykor ajándékba megkapta, az komplett öltözetet tudott készíteni a babájára.
- A legkisebb, szériában gyártott Keller varrógép.
- Az ún. „Vörös Csepel”, mely a színe miatt különleges, s elsősorban ajándékozási céllal gyártották a Rákosi rendszer idején. - Moldacot típusú 2 szálas úti varrógép, mely mindössze 15 cm magas, 4 cm széles.
- Wheeler & Wilson Nr.1. varrógép, ami nem elölről hátrafelé, hanem balról jobbra továbbítja az anyagot.
- Érdekes technikai megoldás bizonyítéka üvegtalpas varrógépük vagy az a kézi tekerős, asztali fércelő gép, melyben nem fix tű végzi a varrást.

Mindezidáig sem csoportos, sem önálló kiállítás keretében nem mutatták be gyűjteményüket. Csupán a 2010. évi FLORA Virágfesztiválon láthattuk néhány varrógépüket, már amennyire ezt a virágkompozíciók a látogatók számára lehetővé tették.

Szakmai egyesületi tagság:
- Schlingenfaenger Társaság (Németország): A különböző nemzetiségű gyűjtőket tömörítő német klubnak a Szilberhorn házaspár 2014 óta tagja. Az évente egy alkalommal megrendezésre kerülő, vásárral kiegészülő találkozó jó lehetőséget teremt a közös érdeklődési terület aktuális kérdéseinek megbeszélésére. Évi 3-4 alkalommal megjelenő kiadványaik szakmai iránytűként szolgálnak a gyűjtői tevékenység során.

Szilberhorn Gábor és felesége varrógépgyűjteménye és gyűjtői tevékenysége

A nemzeti érték fellelhetőségének helye
Kecskemét - Kadafalva
Kategória
Kulturális örökség
Értéktár
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Web
-
Források
Személyes beszélgetések a Szilberhorn házaspárral
Keceli Hírek 2016. februári szám, Közelkép rovat, 12. oldal
https://mgyt.weebly.com/tagi-koumlzlemeacutenyek.html
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Szilberhorn Gábor és felesége egy szokatlan gyűjtői szakág keceli képviselői. Gyűjtői tevékenységük – mind szakmai színvonalában, mind a gyűjtemény nagysága, tartalma és gondozásának módja tekintetében – kiemelt értéke településünknek. De túl is mutat városunk határain, hiszen egész Magyarországon sem tudunk ilyen gazdag és értékes varrógépgyűjtemény létezéséről.

Gyűjtői tevékenységük fontos láncszeme a települési, a megyei, s - úgy gondolom, nem túlzás azt állítani, hogy - a nemzeti vagyon megőrzésének és gyarapításának. Magángyűjteményük települési, s egyben nemzeti értéket is képvisel, mely oltalmat, megbecsülést érdemel.

 

Kapcsolódó értékek

Gátér
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Dusnok
Kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Tass
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kiskunhalas
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kiskőrös
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár