Elnöki köszöntő

 

Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a lényege és mozgatórugója a hungarikum mozgalomnak. Az átfogó értékmentő munkának mára a közösségformáló és -összetartó, identitáserősítő hatása is megmutatkozott.

 

A Magyar Országgyűlés 2012. április 2-án alkotta meg a 2012. évi XXX. törvényt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, amely megteremtette a nagyszabású munka törvényi kereteit.

Az alulról építkező rendszerben a háromlépcsős nemzeti értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, a középső szintet a kiemelkedő nemzeti értékek, míg az alapot a helyi értéktárak nemzeti értékei képviselik. Ezek tartják nyilván a szűkebb közösség, egy település, tájegység, megye számára fontos értékeket.

Vannak tehát nemzeti értékeink, kiemelkedő nemzeti értékeink, és hungarikumaink. Ez utóbbi olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást, amely jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli. Ezeknek az értékeknek a jelentősége azért is felbecsülhetetlen, mert erősítik nemzeti öntudatunkat, a magyarság egyetemes összetartozását, eközben társadalmi-gazdasági átalakulást generálnak és erősítik hazánk pozitív megítélését.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, turizmus és vendéglátás, természeti környezet és épített környezet.

Ezen honlap a Bács-Kiskun megyei kötődésű nemzeti értékeket mutatja be. Szerepelnek rajta a megyében fellelhető, illetve a megyéhez köthető hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, valamint a megyében lévő települési értéktárakba felvett értékek. Elénk tárja azt a hihetetlen gazdagságot és sokszínűséget, amely körülvesz bennünket itt, a Duna-Tisza közén. Vannak közöttük nagyszerű hagyományok, amelyek összekötnek őseinkkel, építészeti remekművek, amelyek nemzedékek óta szerves részei lakókörnyezetünknek, életművek, amelyeknek példája, üzenete ma is hat ránk, találmányok, amelyek a múltban gyökerezve hatnak jövőnkre… Mindezek megszokott részei mindennapjainknak, létüket sokszor természetesnek, magától értetődőnek vesszük. Pedig érdemes újra és újra, gyermeki örömmel rájuk csodálkozni! Ezen honlap erre szeretné felhívni a figyelmet. Segítséget nyújtva és további lendületet adva további értékek felismeréséhez és oltalmához.

Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

A bizottságról

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége

Bács-Kiskun megyében 2019. december 11. napjáig 54 olyan megyei település van, ahol a javaslatban szereplő megyei értékek fellelhetők (de egyes javaslatok több települést is érintenek – pl. Balotaszállási-kelebiai dámpopuláció, gemenci gímszarvas, Alföldi Kéktúra Bács-Kiskun megyei szakasza).

2019. december 11-ig a Bizottság összesen 250 értéket vett fel a megyei értéktárba.

A célunk az, hogy minél több települési önkormányzat fedezze fel a települési, megyei értéktárban rejlő lehetőségeket.

A megyei önkormányzat 10 szakmai szervezettel, intézménnyel kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy ezek a szervezetek szakvéleményükkel segítsék a megyei értéktár bizottság munkáját.

A bizottságról

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjai

Elnök: Szántó István
Alelnök: dr. Balogh László
Lenkei Róbert
Vörösmarty Attila
Alter Róbert
Hornyák Józsefné

Javaslattételi Űrlap

Javaslattételi Ürlap letöltéseKapcsolat

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: +36 76 513 - 813

e-mail: banko.agnes@bacskiskun.humegyei kötődésű
hungarikumok
kiemelt nemzeti értékek

Linkek

 

Gregus Pál a Vajdaságban, Lukácsfalván született. A második világháború ideje alatt került a családjával Kunbajára. Az általános iskola elvégzése után Kecskeméten kitanulta a lakatos mesterséget.

A Tárogatót nyugdíjasként 1997-ben Homoki Endre klarinétművész felkérésére, autodidakta módon kezdte el készíteni. A Baján élő mester a hangszereit dió- és cseresznyefából készíti. Az általa készített hangszerek eredetijét Stowasser készítette a múlt század elején. Gregus Pál 2003-ban alkotta újjá a basszus-tárogatót. 2005-ben elvégezte az Amerikából származó octavin típusú hangszer újragyártását. Azóta már elkezdte a szoprán tárogató újbóli gyártását.

Amikor művészberkekben tevékenységének híre ment, máris jött az újabb kihívás: egy igencsak elhanyagolt állapotban lévő, a korábban készített szoprán hangszernél jóval nagyobb, úgynevezett B-tenor basszustárogató restaurálására kérte fel a budapesti Operaház volt zeneigazgatója. A hangszerroncs a bajai ezermester kezei között új életre kelt.

Egy esz-alt tárogató készítésével megpályázta a 2011. évi Kézművesség Magyarországon című kiállításra való felhívást, ahol díjazott lett. A Bácska Ipartestülettől nagyon szép tiszteletdíjat kapott, amelyet az említett kiállítás megnyitóján adtak át. Egy hónapig volt látható a munkája Budapesten, a Mezőgazdasági Múzeumban.

Gregus Pál tagja az Rákóczi Tárogató Egyesületnek.

Gregus Pál tárogató készítő mester munkássága

A nemzeti érték fellelhetőségének helye
Baja, Mathiász u. 23.
Kategória
kulturális örökség
Értéktár
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Web
Források
Pethő Attila 2003 Tárogatókoncert a zsinagógában Bajai Honpolgár XIV. évf. 7. (153.) sz. 6. p. 2003. július
Schmidt Antal 2008 A tárogatóról és a tárogatómuzsika megújulásáról Bajai Honpolgár XIX. évf. 1. (207.) sz. 12–13. p. 2008. január
Schmidt Antal 2008 A tárogatókészítő Bajai Honpolgár XIX. évf. 1. (207.) sz. 5–6. p. 2008. február

http://kezmuves.sugovica.hu/GregusPal/
http://tarogato.lap.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=R9uL7uYq6TE
http://www.tarogatocenter.hu/hu/1.htm
http://www.amka.hu/cikkek/kiallitasaink/magyar-kezmuvesseg-----2003-es-rakoczi-es-kora-kezmuves-[url]hagyomanyai.html
http://www.baon.hu/bacs-kiskun/kozelet/elkoszont-a-kozgyules-574743
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Gregus Pál az ország egyik legismertebb tárogató készítője. A hagyományos kézművesség, az iparosok kultúrája, az általuk készített termékek, az elmúlt évszázadok során felhalmozott tudásanyag mind-mind nagyon sok információt és kulturális kincset jelentenek.

Gregus Pál munkásságát 2012-ben „Baja Város Mestere” címmel ismerték el. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2014-ben Bács-Kiskun Megye Művészeti Díját adományozta munkájáért.

A Hungarikum Bizottság 2014-ben hungarikummá minősítette a tárogató népzenei hangszert.

 

Kapcsolódó értékek

Kiskunfélegyháza
Kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Szank
Kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kecskemét
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Uszód
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Lakitelek
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár