Elnöki köszöntő

 

Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a lényege és mozgatórugója a hungarikum mozgalomnak. Az átfogó értékmentő munkának mára a közösségformáló és -összetartó, identitáserősítő hatása is megmutatkozott.

 

A Magyar Országgyűlés 2012. április 2-án alkotta meg a 2012. évi XXX. törvényt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, amely megteremtette a nagyszabású munka törvényi kereteit.

Az alulról építkező rendszerben a háromlépcsős nemzeti értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, a középső szintet a kiemelkedő nemzeti értékek, míg az alapot a helyi értéktárak nemzeti értékei képviselik. Ezek tartják nyilván a szűkebb közösség, egy település, tájegység, megye számára fontos értékeket.

Vannak tehát nemzeti értékeink, kiemelkedő nemzeti értékeink, és hungarikumaink. Ez utóbbi olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást, amely jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli. Ezeknek az értékeknek a jelentősége azért is felbecsülhetetlen, mert erősítik nemzeti öntudatunkat, a magyarság egyetemes összetartozását, eközben társadalmi-gazdasági átalakulást generálnak és erősítik hazánk pozitív megítélését.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, turizmus és vendéglátás, természeti környezet és épített környezet.

Ezen honlap a Bács-Kiskun megyei kötődésű nemzeti értékeket mutatja be. Szerepelnek rajta a megyében fellelhető, illetve a megyéhez köthető hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, valamint a megyében lévő települési értéktárakba felvett értékek. Elénk tárja azt a hihetetlen gazdagságot és sokszínűséget, amely körülvesz bennünket itt, a Duna-Tisza közén. Vannak közöttük nagyszerű hagyományok, amelyek összekötnek őseinkkel, építészeti remekművek, amelyek nemzedékek óta szerves részei lakókörnyezetünknek, életművek, amelyeknek példája, üzenete ma is hat ránk, találmányok, amelyek a múltban gyökerezve hatnak jövőnkre… Mindezek megszokott részei mindennapjainknak, létüket sokszor természetesnek, magától értetődőnek vesszük. Pedig érdemes újra és újra, gyermeki örömmel rájuk csodálkozni! Ezen honlap erre szeretné felhívni a figyelmet. Segítséget nyújtva és további lendületet adva további értékek felismeréséhez és oltalmához.

Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

A bizottságról

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége

Bács-Kiskun megyében 2019. december 11. napjáig 54 olyan megyei település van, ahol a javaslatban szereplő megyei értékek fellelhetők (de egyes javaslatok több települést is érintenek – pl. Balotaszállási-kelebiai dámpopuláció, gemenci gímszarvas, Alföldi Kéktúra Bács-Kiskun megyei szakasza).

2019. december 11-ig a Bizottság összesen 250 értéket vett fel a megyei értéktárba.

A célunk az, hogy minél több települési önkormányzat fedezze fel a települési, megyei értéktárban rejlő lehetőségeket.

A megyei önkormányzat 10 szakmai szervezettel, intézménnyel kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy ezek a szervezetek szakvéleményükkel segítsék a megyei értéktár bizottság munkáját.

A bizottságról

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjai

Elnök: Szántó István
Alelnök: dr. Balogh László
Lenkei Róbert
Vörösmarty Attila
Alter Róbert
Hornyák Józsefné

Javaslattételi Űrlap

Javaslattételi Ürlap letöltéseKapcsolat

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: +36 76 513 - 813

e-mail: banko.agnes@bacskiskun.humegyei kötődésű
hungarikumok
kiemelt nemzeti értékek

Linkek

 

Bedő Istvánné vertcsipke-készítő 1948-ban Kecskeméten született. Fiatal korában szívesen foglalkozott a hímzések különböző technikájával és egyéb kézimunkák készítésével. Igyeke-zett a népi hímzések eredetét, szín és öltéstechnika világát tanulmányozni és alkalmazni.

15 évvel ezelőtt 50 éves korában ismerkedett meg a kézimunkák „királynőjének” nevezett vert csipke készítéssel. Miután a 3 alapverést megmutatták neki, utána teljesen önállóan könyvekből tanulta meg a csipkeverést. A későbbiek folyamán a különböző alkotótáborokban fejlesztette tudását. Elsősorban a Kárpát–medencei vert csipkékkel, de a külföldiekkel is fog-lalkozik. Több „A” és „B” kategóriás zsűrizett munkái vannak szinte minden csipkefajtából. A magyar vert csipkék között szerepelnek a „móga”, a „felvidéki kontúrszálas” csipke, a „só-bányai” csipke, a „csornai menyecskekendők tüllcsipkéi”, a „subrikálás szerű” vert csipke és a „zobor vidéki” csipke, valamint a külföldi stílusok közül pedig a „chantilly”, a „rosalin”, az „arany”, a „cantu”, az „idria” és a „görög” vert csipke.

1998 óta tagja a „Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesületnek” és 1999-óta pedig a „Magyar Csipkekészítők Egyesületének”. Mindkét egyesületben 2004-óta vezetőségi tag.

2001-óta vezeti a Duna-Tisza-közi Népművészeti Egyesület vert csipke táborait. 2007-óta a Magyar Csipkekészítők Egyesületének küldötte és részt vesz a Népművészeti Egyesületek Szövetségének munkájában is. 2010-ben a Magyar Csipkekészítők Egyesületének szakmai továbbképző táborában a legnehezebb csipkefajta a „tüllcsipke” készítését oktatta. 2003-ban belépett az OIDFA Nemzetközi Csipke Világszövetségbe. Az OIDFA pályázatain részt vesz a 2 évenként megrendezendő világkiállításokon, Prágában, Athénben, Groningenben, Caenban és a japán Kobeban. 2008 óta minden évben részt vesz és Kecskemét városát képviseli mun-káival a különböző európai nemzetközi vert csipke fesztiválokon / pl. Szerbia, Horvátország, Csehország, Lengyelország, Olaszország, Spanyolország, Portugália, Ausztria, Franciaország /. 2003-tól minden évben folyamatosan meghívást kap a Tokaji Csipke és Viseletkészítő táborba, ahol az évek alatt elkészített blúzokat és kötényeket szívesen viseli az ünnepnapokon.

A Vajdahunyad vár 100 éves fennállásának évfordulója alkalmából megrendezett a „Magyar Kézművesség 2007” kiállításon az egyik pályamunkájával különdíjat nyert.

2008 óta Kecskemét városában a Ward Mária Leánygimnázium és Kollégiumban adja át tu-dását a fiatal korosztálynak, hogy ez a szép és nemes kézművesség tovább éljen. Ezen kívül oktat felnőtt kezdő és haladó csoportot saját eszközeivel és minden ellenszolgáltatás nélkül.

2010-ben volt az első önálló kiállítása a kecskeméti Katona József Színházban, 2011-ben pedig Budapesten a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége székházában. 2012-ben Kecskemé-ten megrendezte az I. Nemzetközi Vertcsipke Fesztivált hagyományteremtő céllal, melyet megtisztelte részvételével a Csipke Világszövetség elnök asszonya, Louise Senécal asszony. Ebben az évben is megrendezésre kerül az ő szervezésében a II. Kecskeméti Nemzetközi Vertcsipke Fesztivál, melyre szintén 10 országból várunk résztvevőket. 2013-ban Kecskeméten megszervezte a Magyar Csipkekészítők Egyesületének 25 éves fenn-állása alkalmából az 1 hónapig tartó ünnepi vert csipke kiállítást és bemutatót a Népi Iparmű-vészeti Gyűjteményben.

2013. augusztus 20-án megkapta kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként „Az Év Kecs-keméti Mestere” díjat, valamint a népi kultúra ápolásában kifejtett magas szintű tevékenysé-géért a Magyar Művészeti Akadémia „ Zilahy”díját.

Legfőbb célja, hogy minél szélesebb körben továbbadja az eddig megszerzett ismereteit.

Bedő Istvánné vertcsipke-készítő munkássága

A nemzeti érték fellelhetőségének helye
Kecskemét, Énekes u. 126.
Kategória
kulturális örökség
Értéktár
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Web
-
Források
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Bedő Istvánné vertcsipke-készítő csodálatos és egyedi tervezésű munkái Kecskemét város, Bács-Kiskun megye, valamint Magyarország jó hírnevét erősíti. Egyedi tervezése, művészi technikája egyedülálló.

 

Kapcsolódó értékek

Dusnok
Kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kiskőrös
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kunszállás
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Lakitelek
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kiskunhalas
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár