Elnöki köszöntő

 

Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a lényege és mozgatórugója a hungarikum mozgalomnak. Az átfogó értékmentő munkának mára a közösségformáló és -összetartó, identitáserősítő hatása is megmutatkozott.

 

A Magyar Országgyűlés 2012. április 2-án alkotta meg a 2012. évi XXX. törvényt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, amely megteremtette a nagyszabású munka törvényi kereteit.

Az alulról építkező rendszerben a háromlépcsős nemzeti értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, a középső szintet a kiemelkedő nemzeti értékek, míg az alapot a helyi értéktárak nemzeti értékei képviselik. Ezek tartják nyilván a szűkebb közösség, egy település, tájegység, megye számára fontos értékeket.

Vannak tehát nemzeti értékeink, kiemelkedő nemzeti értékeink, és hungarikumaink. Ez utóbbi olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást, amely jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli. Ezeknek az értékeknek a jelentősége azért is felbecsülhetetlen, mert erősítik nemzeti öntudatunkat, a magyarság egyetemes összetartozását, eközben társadalmi-gazdasági átalakulást generálnak és erősítik hazánk pozitív megítélését.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, turizmus és vendéglátás, természeti környezet és épített környezet.

Ezen honlap a Bács-Kiskun megyei kötődésű nemzeti értékeket mutatja be. Szerepelnek rajta a megyében fellelhető, illetve a megyéhez köthető hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, valamint a megyében lévő települési értéktárakba felvett értékek. Elénk tárja azt a hihetetlen gazdagságot és sokszínűséget, amely körülvesz bennünket itt, a Duna-Tisza közén. Vannak közöttük nagyszerű hagyományok, amelyek összekötnek őseinkkel, építészeti remekművek, amelyek nemzedékek óta szerves részei lakókörnyezetünknek, életművek, amelyeknek példája, üzenete ma is hat ránk, találmányok, amelyek a múltban gyökerezve hatnak jövőnkre… Mindezek megszokott részei mindennapjainknak, létüket sokszor természetesnek, magától értetődőnek vesszük. Pedig érdemes újra és újra, gyermeki örömmel rájuk csodálkozni! Ezen honlap erre szeretné felhívni a figyelmet. Segítséget nyújtva és további lendületet adva további értékek felismeréséhez és oltalmához.

Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

A bizottságról

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége

Bács-Kiskun megyében 2019. december 11. napjáig 54 olyan megyei település van, ahol a javaslatban szereplő megyei értékek fellelhetők (de egyes javaslatok több települést is érintenek – pl. Balotaszállási-kelebiai dámpopuláció, gemenci gímszarvas, Alföldi Kéktúra Bács-Kiskun megyei szakasza).

2019. december 11-ig a Bizottság összesen 250 értéket vett fel a megyei értéktárba.

A célunk az, hogy minél több települési önkormányzat fedezze fel a települési, megyei értéktárban rejlő lehetőségeket.

A megyei önkormányzat 10 szakmai szervezettel, intézménnyel kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy ezek a szervezetek szakvéleményükkel segítsék a megyei értéktár bizottság munkáját.

A bizottságról

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjai

Elnök: Szántó István
Alelnök: dr. Balogh László
Lenkei Róbert
Vörösmarty Attila
Alter Róbert
Hornyák Józsefné

Javaslattételi Űrlap

Javaslattételi Ürlap letöltéseKapcsolat

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: +36 76 513 - 813

e-mail: banko.agnes@bacskiskun.humegyei kötődésű
hungarikumok
kiemelt nemzeti értékek

Linkek

 

A délvidéki földikutya hazánk legveszélyeztetettebb gerinces állata, mely közvetlenül a kihalás közelébe sodródott. Ez a kritikusan veszélyeztetett rágcsáló a Kárpát-medence bennszülött állatfaja, mely Magyarországon és Szerbián kívül sehol a világon nem fordul elő. A bajai populáció megtalálásáig úgy tudtuk, hogy a faj teljes világállománya nem éri el a 300 egyedet. Alacsony egyedszáma, és a fennmaradását fenyegető közvetlen, és folyamatosan fennálló veszélyeztető tényezők miatt a délvidéki földikutya sokkal ritkább és nagyobb veszélyben van a legtöbb jól ismert, emblematikus ritka állatnál, mint amilyen például az óriáspanda, a hegyi gorilla, vagy akár a rákosi vipera, esetleg a kerecsensólyom.

A délvidéki földikutya jelenlegi ismereteink alapján Európa legveszélyeztetettebb emlősfaja. Magyarországon a faj példányainak természetvédelmi értéke a maximális 1 000 000 Ft. A délvidéki földikutya bajai populációjának 2013 májusában történt megtalálása az elmúlt évtizedek legnagyobb jelentőségű felfedezése a hazai és az európai természetvédelem számára. Ez az állomány 200-250 egyedével a délvidéki földikutya legnagyobb ismert populációja, és az egyetlen olyan, mely emberi segítség nélkül is életképes lehet. A bajai populáció, mint nagyméretű, drasztikus állománycsökkenésen és az ezzel járó genetikai leromláson át nem esett állomány, váratlan reménysugár a hazai és egyben az európai természetvédelem számára. Jelentősége felbecsülhetetlen. Megőrzése az egyetlen biztos esélyünk, hogy szavatolni tudjuk a délvidéki földikutya fennmaradását, egy olyan fajét, ami közel 2 millió éve alakult ki.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Ez a kritikusan veszélyeztetett rágcsáló a Kárpát-medence bennszülött állatfaja, mely Magyarországon és a szerbiai Vajdaságon kívül sehol a világon nem fordul elő. A Földön élő délvidéki földikutyák kétharmada Magyarországon, Bács-Kiskun megyében él. A legtöbb Baja közelében, mely a faj legnagyobb összefüggő élőhelye.

 

Kapcsolódó értékek

Bugac
természeti környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Bácsborsód
természeti környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Katymár
természeti környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Izsák
természeti környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Madaras
természeti környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár