Elnöki köszöntő

 

Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a lényege és mozgatórugója a hungarikum mozgalomnak. Az átfogó értékmentő munkának mára a közösségformáló és -összetartó, identitáserősítő hatása is megmutatkozott.

 

A Magyar Országgyűlés 2012. április 2-án alkotta meg a 2012. évi XXX. törvényt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, amely megteremtette a nagyszabású munka törvényi kereteit.

Az alulról építkező rendszerben a háromlépcsős nemzeti értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, a középső szintet a kiemelkedő nemzeti értékek, míg az alapot a helyi értéktárak nemzeti értékei képviselik. Ezek tartják nyilván a szűkebb közösség, egy település, tájegység, megye számára fontos értékeket.

Vannak tehát nemzeti értékeink, kiemelkedő nemzeti értékeink, és hungarikumaink. Ez utóbbi olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást, amely jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli. Ezeknek az értékeknek a jelentősége azért is felbecsülhetetlen, mert erősítik nemzeti öntudatunkat, a magyarság egyetemes összetartozását, eközben társadalmi-gazdasági átalakulást generálnak és erősítik hazánk pozitív megítélését.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, turizmus és vendéglátás, természeti környezet és épített környezet.

Ezen honlap a Bács-Kiskun megyei kötődésű nemzeti értékeket mutatja be. Szerepelnek rajta a megyében fellelhető, illetve a megyéhez köthető hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, valamint a megyében lévő települési értéktárakba felvett értékek. Elénk tárja azt a hihetetlen gazdagságot és sokszínűséget, amely körülvesz bennünket itt, a Duna-Tisza közén. Vannak közöttük nagyszerű hagyományok, amelyek összekötnek őseinkkel, építészeti remekművek, amelyek nemzedékek óta szerves részei lakókörnyezetünknek, életművek, amelyeknek példája, üzenete ma is hat ránk, találmányok, amelyek a múltban gyökerezve hatnak jövőnkre… Mindezek megszokott részei mindennapjainknak, létüket sokszor természetesnek, magától értetődőnek vesszük. Pedig érdemes újra és újra, gyermeki örömmel rájuk csodálkozni! Ezen honlap erre szeretné felhívni a figyelmet. Segítséget nyújtva és további lendületet adva további értékek felismeréséhez és oltalmához.

Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

A bizottságról

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége

Bács-Kiskun megyében 2019. december 11. napjáig 54 olyan megyei település van, ahol a javaslatban szereplő megyei értékek fellelhetők (de egyes javaslatok több települést is érintenek – pl. Balotaszállási-kelebiai dámpopuláció, gemenci gímszarvas, Alföldi Kéktúra Bács-Kiskun megyei szakasza).

2019. december 11-ig a Bizottság összesen 250 értéket vett fel a megyei értéktárba.

A célunk az, hogy minél több települési önkormányzat fedezze fel a települési, megyei értéktárban rejlő lehetőségeket.

A megyei önkormányzat 10 szakmai szervezettel, intézménnyel kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy ezek a szervezetek szakvéleményükkel segítsék a megyei értéktár bizottság munkáját.

A bizottságról

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjai

Elnök: Szántó István
Alelnök: dr. Balogh László
Lenkei Róbert
Vörösmarty Attila
Alter Róbert
Hornyák Józsefné

Javaslattételi Űrlap

Javaslattételi Ürlap letöltéseKapcsolat

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: +36 76 513 - 813

e-mail: banko.agnes@bacskiskun.humegyei kötődésű
hungarikumok
kiemelt nemzeti értékek

Linkek

 

Benedek Péter (Uszód, 1889. jún. 29. – Bp., 1984. dec. 25.): festő. Művészeti képzésben nem részesült, főldművesként kezdte környezete, a paraszti élet hétköznapi és ünnepi eseményeit olaj-, akvarell- és pasztellképeken megörökíteni. Képzeletgazdag, részletezőkedvvel előadott életképei mellett - melyek a m. naiv művészet rangos alkotásai (pl. Mennek a menyasszonyért, Cigánykaraván, Családi kör, Vasárnapi mulatozás, Mennek a munkába) - portrékat, realisztikus ceruzarajzokat is készített. Tárgyilagos, érzelemmentes, naturalista ábrázolásmód jellemzi alkotásait. Művei közül kiemelkednek önarcképei.

Földművesként, majd az I. világháború alatt hadiüzemben gyári munkásként dolgozott. Ösztönös tehetségét itt fedezte fel Bálint Jenő, aki pártfogója lett. Összegyűjtött műveiből ő rendezte meg első kiállítását 1923-ban. A korabeli kritika és a művésztársadalom is nagy elismeréssel fogadta művészetét. Az 1930-as évek végétől már csak aukciós kiállításokon szerepeltek művei. Az 1960-as években fedezték fel ismét művészetét. Uszódon emlékháza van. Művei több nemzetközi, a naiv művészetet bemutató seregszemlén képviselték Magyarországot. 1970: a Népművészet Mestere; 1974: a Munka Érdemrend arany fokozata.

Egyéni kiállítások
1923 • Alkotás Művészház
1928 • Nemzeti Szalon, Budapest
1929 • Künstlerhaus, Bécs • Műteremkiállítás, Budapest
1964 • Kossuth Múzeum, Cegléd
1970 • Általános iskola, Uszód
1974 • Kossuth Múzeum, Cegléd
1978 • állandó kiállítás, Kossuth Múzeum, Cegléd
1984 • Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Szolnok
Válogatott csoportos kiállítások
1934, 1938 • Őstehetségek kiállítása, Nemzeti Szalon, Budapest
1967 • Magyar naiv művészet, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
1972 • Magyar naiv művészet a XX. században, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest.

Benedek Péter festő munkássága

A nemzeti érték fellelhetőségének helye
Uszód
Kategória
kulturális örökség
Értéktár
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Web
Források
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Benedek Péter a népi naiv festészeti irányzat megalapítója és kiemelkedő személye volt. Bár elhagyta szülőfaluját, mégis hű maradt hozzá, mert távollétében Uszód ihletésű képeket is festett.

Benedek Péter emlékének adózva szülőházát emlékházzá alakították. 2005-ben a helyi általános iskola vette fel nevét.

A 8. alkalommal megrendezett Uszódi Képzőművészeti Alkotótábor 2013-ban felvette a Benedek Péter Alkotótábor nevet.

 

Kapcsolódó értékek

Kiskunfélegyháza
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kiskunmajsa
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Érétktár
Kiskőrös
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Baja
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kiskunfélegyháza
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár