Elnöki köszöntő

 

Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a lényege és mozgatórugója a hungarikum mozgalomnak. Az átfogó értékmentő munkának mára a közösségformáló és -összetartó, identitáserősítő hatása is megmutatkozott.

 

A Magyar Országgyűlés 2012. április 2-án alkotta meg a 2012. évi XXX. törvényt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, amely megteremtette a nagyszabású munka törvényi kereteit.

Az alulról építkező rendszerben a háromlépcsős nemzeti értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, a középső szintet a kiemelkedő nemzeti értékek, míg az alapot a helyi értéktárak nemzeti értékei képviselik. Ezek tartják nyilván a szűkebb közösség, egy település, tájegység, megye számára fontos értékeket.

Vannak tehát nemzeti értékeink, kiemelkedő nemzeti értékeink, és hungarikumaink. Ez utóbbi olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást, amely jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli. Ezeknek az értékeknek a jelentősége azért is felbecsülhetetlen, mert erősítik nemzeti öntudatunkat, a magyarság egyetemes összetartozását, eközben társadalmi-gazdasági átalakulást generálnak és erősítik hazánk pozitív megítélését.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, turizmus és vendéglátás, természeti környezet és épített környezet.

Ezen honlap a Bács-Kiskun megyei kötődésű nemzeti értékeket mutatja be. Szerepelnek rajta a megyében fellelhető, illetve a megyéhez köthető hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, valamint a megyében lévő települési értéktárakba felvett értékek. Elénk tárja azt a hihetetlen gazdagságot és sokszínűséget, amely körülvesz bennünket itt, a Duna-Tisza közén. Vannak közöttük nagyszerű hagyományok, amelyek összekötnek őseinkkel, építészeti remekművek, amelyek nemzedékek óta szerves részei lakókörnyezetünknek, életművek, amelyeknek példája, üzenete ma is hat ránk, találmányok, amelyek a múltban gyökerezve hatnak jövőnkre… Mindezek megszokott részei mindennapjainknak, létüket sokszor természetesnek, magától értetődőnek vesszük. Pedig érdemes újra és újra, gyermeki örömmel rájuk csodálkozni! Ezen honlap erre szeretné felhívni a figyelmet. Segítséget nyújtva és további lendületet adva további értékek felismeréséhez és oltalmához.

Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

A bizottságról

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége

Bács-Kiskun megyében 2019. december 11. napjáig 54 olyan megyei település van, ahol a javaslatban szereplő megyei értékek fellelhetők (de egyes javaslatok több települést is érintenek – pl. Balotaszállási-kelebiai dámpopuláció, gemenci gímszarvas, Alföldi Kéktúra Bács-Kiskun megyei szakasza).

2019. december 11-ig a Bizottság összesen 250 értéket vett fel a megyei értéktárba.

A célunk az, hogy minél több települési önkormányzat fedezze fel a települési, megyei értéktárban rejlő lehetőségeket.

A megyei önkormányzat 10 szakmai szervezettel, intézménnyel kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy ezek a szervezetek szakvéleményükkel segítsék a megyei értéktár bizottság munkáját.

A bizottságról

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjai

Elnök: Szántó István
Alelnök: dr. Balogh László
Lenkei Róbert
Vörösmarty Attila
Alter Róbert
Hornyák Józsefné

Javaslattételi Űrlap

Javaslattételi Ürlap letöltéseKapcsolat

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: +36 76 513 - 813

e-mail: banko.agnes@bacskiskun.humegyei kötődésű
hungarikumok
kiemelt nemzeti értékek

Linkek

 

"Petőfi Sándor Műfordítói Szoborpark" az Országos Petőfi Sándor Társaság ötlete alapján nyílt meg 1985. július 26-án 15 órakor. A parkot azzal a céllal hozta létre a Társaság és a város, hogy Petőfi nemzetközi recepcióját kellő tisztelettel őrizze a költő és a fordító nemzete egyaránt. A szoborkertben különböző nemzetiségű műfordítók szobra áll. Jelentős részüket a két nemzet képviseletének közös részvételével szervezték. Ezzel azt érte el a település, hogy az Európában is egyedülálló szoborpark később kulturális hidat képezhet a két nemzet között, egyéb programok szervezésénél is lehet rá építeni. Többször előfordult már, hogy más nemzetek rendezvényének is együttes részévé vált a szoborpark és a Petőfi-emlékhely.

Jelenleg 18 mellszobor őrzi a műfordítók emlékét. Az avatási ünnepségek mindig az érintett nemzetek képviseletével történnek. A szoborpark egyediségével, értékeivel és különlegességével a látogatók és a szakma egyértelmű elismerését váltja ki. Az irodalom és a művészetek nemzetek közötti közvetítő szerepét is jól kifejezi ez a fajta emlékhely. A költő szülővárosa fölkészült a folyamatos gyarapodásra, hiszen a település Petőfi-arculatának markáns eleme a szoborpark meglévő és tervezett része. Jelenleg 18 szobor áll a parkban, számuk a nemzetek közötti együttműködési készség függvényében gyorsabban vagy lassabban nőhet. Az új szobor létrehozásában a fordítót képviselő nemzet vagy valamilyen kulturális szervezete szervezi meg a mű elkészítését, és ajándékba adja a költő szülővárosának. Az együttműködés ütemétől, intenzitásától függ az újabb szobor kialakítása. A szobrok mennyisége és minősége már most is imponáló, de a városrendezési tervek keretében a Petőfi-sétányon idézetek környezetében újabb 10 szobor elhelyezésére alakítottak ki helyet.

Petőfi Sándor Műfordítói Szoborpark

A nemzeti érték fellelhetőségének helye
Kiskőrös, Petőfi tér 5.
Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum
Kategória
kulturális örökség
Értéktár
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Web
Források
A Petőfi Szülőház honlapján megtalálhatóak a szobrok. A kiskőrösi Petőfi-emlékhely (szülőház, múzeum) környezetében folyamatosan megtekinthetők.
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Petőfi Sándor a világon legismertebb magyar költő emlékének ápolására szülővárosában, Kiskőrösön mindig egyedi formák és tartalmak kialakítására törekedtek. Ennek ékes bizonyítéka a folyamatosan bővülő, Európában is egyedülálló műfordítói szoborpark. Egyedisége és különlegessége (mind az elképzelés, mind a minősége szintjén) indokolttá teszi, hogy része legyen a megyei értéktárnak is. Létezésével garantált színvonalú, Petőfi szülővárosához méltó, egyedi, tartalmas és esztétikus vonzerőt jelent.

 

Kapcsolódó értékek

Kiskőrös
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kiskőrös
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Bácsbokod
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kiskunhalas
Kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Kiskunfélegyháza
kulturális örökség
Bács-Kiskun Megyei Értéktár