Elnöki köszöntő

 

Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő teljesítményei. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a lényege és mozgatórugója a hungarikum mozgalomnak. Az átfogó értékmentő munkának mára a közösségformáló és -összetartó, identitáserősítő hatása is megmutatkozott.

 

A Magyar Országgyűlés 2012. április 2-án alkotta meg a 2012. évi XXX. törvényt a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról, amely megteremtette a nagyszabású munka törvényi kereteit.

Az alulról építkező rendszerben a háromlépcsős nemzeti értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, a középső szintet a kiemelkedő nemzeti értékek, míg az alapot a helyi értéktárak nemzeti értékei képviselik. Ezek tartják nyilván a szűkebb közösség, egy település, tájegység, megye számára fontos értékeket.

Vannak tehát nemzeti értékeink, kiemelkedő nemzeti értékeink, és hungarikumaink. Ez utóbbi olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó nemzeti érték, amely belföldön és külföldön egyaránt bizonyítja a magyar nemzeti örökséghez történő tartozást, amely jellemző tulajdonságaival, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli. Ezeknek az értékeknek a jelentősége azért is felbecsülhetetlen, mert erősítik nemzeti öntudatunkat, a magyarság egyetemes összetartozását, eközben társadalmi-gazdasági átalakulást generálnak és erősítik hazánk pozitív megítélését.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, turizmus és vendéglátás, természeti környezet és épített környezet.

Ezen honlap a Bács-Kiskun megyei kötődésű nemzeti értékeket mutatja be. Szerepelnek rajta a megyében fellelhető, illetve a megyéhez köthető hungarikumok, kiemelkedő nemzeti értékek, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, valamint a megyében lévő települési értéktárakba felvett értékek. Elénk tárja azt a hihetetlen gazdagságot és sokszínűséget, amely körülvesz bennünket itt, a Duna-Tisza közén. Vannak közöttük nagyszerű hagyományok, amelyek összekötnek őseinkkel, építészeti remekművek, amelyek nemzedékek óta szerves részei lakókörnyezetünknek, életművek, amelyeknek példája, üzenete ma is hat ránk, találmányok, amelyek a múltban gyökerezve hatnak jövőnkre… Mindezek megszokott részei mindennapjainknak, létüket sokszor természetesnek, magától értetődőnek vesszük. Pedig érdemes újra és újra, gyermeki örömmel rájuk csodálkozni! Ezen honlap erre szeretné felhívni a figyelmet. Segítséget nyújtva és további lendületet adva további értékek felismeréséhez és oltalmához.

Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

A bizottságról

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége

Bács-Kiskun megyében 2019. december 11. napjáig 54 olyan megyei település van, ahol a javaslatban szereplő megyei értékek fellelhetők (de egyes javaslatok több települést is érintenek – pl. Balotaszállási-kelebiai dámpopuláció, gemenci gímszarvas, Alföldi Kéktúra Bács-Kiskun megyei szakasza).

2019. december 11-ig a Bizottság összesen 250 értéket vett fel a megyei értéktárba.

A célunk az, hogy minél több települési önkormányzat fedezze fel a települési, megyei értéktárban rejlő lehetőségeket.

A megyei önkormányzat 10 szakmai szervezettel, intézménnyel kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy ezek a szervezetek szakvéleményükkel segítsék a megyei értéktár bizottság munkáját.

A bizottságról

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság tagjai

Elnök: Szántó István
Alelnök: dr. Balogh László
Lenkei Róbert
Vörösmarty Attila
Alter Róbert
Hornyák Józsefné

Javaslattételi Űrlap

Javaslattételi Ürlap letöltéseKapcsolat

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Telefon: +36 76 513 - 813

e-mail: banko.agnes@bacskiskun.humegyei kötődésű
hungarikumok
kiemelt nemzeti értékek

Linkek

 

Tájház 1968 óta. Az É-i telekhatáron szabadon álló, az utcavonaltól beljebb épült, téglalap alaprajzú, földszintes, nyeregtetős, náddal fedett lakóház és a K-i telekhatár DK-i sarkában álló téglalap alaprajzú, nyeregtetős, náddal fedett istálló. Egytraktusos elrendezésű, a helyiségek gerendás deszkamennyezetesek.

Az első szobában kemence. Az istállóban döngölt földpadló. Épült a 19. század második felében. Népi műemlék.

A lakóház és az istálló 1960 óta tartozik a Pataji Múzeumhoz. Az 1962-ben megnyíló tájmúzeum első látogatója Kodály Zoltán és kísérete volt.

1968-ban a házat Dr. K. Csilléry Klára művészettörténész­ néprajzkutató rendezte be a helyi parasztasszonyok segítségével. Azóta ez a kiállítás változatlan formában látható, kiállításának címe: "Pataji parasztház a 19. században". A tájház berendezését 2009-ben megújították. 2014-ben a tetőzet és a falazatok újítása, javítása történt meg.

A lakóház és istálló településben és a telken való elhelyezkedése azt a gazdálkodási elvet is szemlélteti, amely évszázadokig jellemezte Dunapatajt: a beltelkeken csupán a lakóépületek, illetve kisebb kiszolgáló épületek (kis istálló, csirkeól, verem stb.) voltak, a gazdálkodás színtere és központja a települést körbeölelő szálláskerti övezetben volt.

Dunapataj, Jókai u. 10. lakóház és istálló

A nemzeti érték fellelhetőségének helye
6328 Dunapataj, Jókai u. 10.
Kategória
Épített környezet
Értéktár
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Web
Források
Schill Tamás: A Pataji Múzeum és Tájház rövid ismertetője. Dunapataj, Pataji Múzeum 2009.
http://www.forsterkozpont.hu/download/Bacs-Kiskun.pdf
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

A Dunapataj Jókai u. 10. szám alatt található kisparaszti lakóház és istálló jól szemlélteti egy 19. századi kisparaszti lakás és gazdálkodás helyszínét. Az épületek elosztása és azok elhelyezkedése jellegzetesen alföldi. A tájháznak berendezett lakóház és istálló további kultúrtörténeti jelentősége abban áll, hogy a megye elsőként szervezett tájházai között volt.

 

Kapcsolódó értékek

Tompa
épített környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Dunavecse
épített környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Dunapataj
Épített környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Tiszaalpár
épített környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár
Helvécia
épített környezet
Bács-Kiskun Megyei Értéktár